Priebeh likvidácie spoločnosti

Tak ako sa jeden biznis začína, tak sa v prúde života a jednotlivých okolností, ktoré prichádzajú v jeho rytme, iný biznis končí. Ukončenie sa spája s rôznymi patričnými dôvodmi. Môže ísť o rozhodnutie sa pre iné odvetvie podnikania, vycestovanie do zahraničia, odchod do dôchodku či zdravotné problémy. V niektorých prípadoch sa firma dostane pod vplyvom istého nezdaru do straty, čo z dlhodobého hľadiska navádza myšlienku likvidácie spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti nastáva v deň, kedy je spoločnosť vymazaná z obchodného registra, čím sa stráca zo záznamov. Proces likvidácie sa začína dňom, kedy si spoločnosť po valnom zhromaždení, zažiada o jej spustenie. Do procesu vstupuje likvidátor, ktorý celý proces až do ukončenia, vedie. Likvidácia trvá pol roka a niekedy aj viac. Ide o zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje dávku trpezlivosti a obozretnosti v predpisoch a zákonoch, ktoré majú aktuálnu platnosť v našej krajine.

ukončenie podnikania

Každá spoločnosť disponuje obchodným podielom, ktorý je možné predať inému spoločníkovi spoločnosti alebo tretej osobe. Aj takýmto spôsobom sa dá spoločnosť predať, rozdeliť, spojiť a podobne, čím v podstate nedôjde k jej likvidácii.

Každý spoločník disponuje istým obchodným podielom, ktorý ho oprávňuje na rozhodovanie o chode spoločnosti. Jeden spoločník disponuje jedným obchodným podielom, ktorý môže počas svojho pôsobenia v spoločnosti navýšiť svojím vkladom, čím sa zvýši základné imanie spoločnosti a súčasne aj jeho obchodný podiel.

stop podnikaniu

V prípade likvidácie spoločnosti je potrebné, aby daná spoločnosť uzavrela všetky účtovné knihy a prešla záverečným auditom. Ak s daným procesom potrebujete pomoc, pokojne sa s vašimi dotazmi obráťte na nás. Môžete vyplniť objednávkový formulár, ktorý nájdete na našej stránke. Naši pracovníci vás následne budú kontaktovať a vysvetlia vám všetky podrobnosti týkajúce sa celého procesu a potrebných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné k dodaniu a podpísaniu.