Preglejka je pre tvorivú činnosť ideálna

Preglejka eshop https://www.uhaleshop.sk/sk/52-preglejky-standard sa stala veľkou výzvou pre milovníkov ručných prác už za socializmu. Vtedy boli na trhu dobre dostupné lupienkové pílky a deti ich mali v domácnostiach av rôznych záujmových krúžkoch k dispozícii pre tvorivú činnosť vo voľnom čase praktiky nepretržite. Bývalo zvykom z preglejok zhotovovať modely lodí a lietadiel av modelárskom krúžku bol tento materiál prakticky nepostrádateľný.

drevená preglejka

Niektorí z vás možno pamätajú aj súťaž, vypísanú pre žiakov základných škôl, v ktorej sa objavilo aj vyrezávanie kostry pravekého brontosaura z drevenej preglejky. Išlo o pomerne náročný pracovný proces, ktorý mal preukázať manuálnu zručnosť a schopnosť žiakov jednotlivé časti kostry nielen vyrezávať, ale celý skelet potom tiež skompletizovať ako rozkladaciu stavebnicu.

výrobok z preglejky

Dnes sa podobné motívy objavujú na internete v rôznych e-shopoch a môžete si samozrejme za rozumné peniaze kúpiť hotový výrobok, ale nie je nad to si ho zhotoviť sám alebo sama vlastnými rukami. Nehľadiac na to, že to, čo stvoríte, bude originálne a neopakovateľné, žiadna strojná sériová výroba.

Vlastné tvorenie verzus pasívna zábava – istým podnetom na zamyslenie nad súčasnou digitalizovanou a pretechnizovanou dobou je manuálna zručnosť a práca tohto typu vo voľnom čase, v porovnaní s pasívnou zábavou vo forme sledovania televízie, sociálnych sietí a napospol negatívne ladených počítačových hier. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že ak ponecháme naše deti žiť v tomto pasívnom móde, vyrastú z nich problematické osobnosti, ktoré si potom ťažko poradia v bežných životných situáciách, a aký bude mať svet podobu, ak tú skutočnú realitu ovládne realita virtuálna?

Snažme sa aj vo vlastnom záujme viesť deti k manuálnej práci a radosti z tvorivého procesu, ktorý vyviera z ich vnútra, nie z televíznej obrazovky alebo z dotykového displeja chytrého mobilného telefónu.