O peniazoch

Aký je váš vzťah k peniazom? Vnímate ich ako nástroj, ktorý zabezpečuje náležitú protihodnotu pri výmene za určitý produkt alebo službu? Peniaze je možné vnímať aj ako energetický tok. Keďže vo všeobecnosti je vhodné, aby energie nestagnovalo, aby nebola niekde zaseknutá, ale naopak, aby prúdila, platí to aj v tomto prípade, pri otázke a téme peňazí. Príjem a výdaj by mal byť primeraný a v rovnováhe. V takomto prípade prichádza do života stav hojnosti, ktorý si však každý vysvetľuje po svojom. To znamená, že pre niekoho je hojnosť teplo v príbytku zabezpečené prostredníctvom krbu a praskajúci oheň, pre iného zase dve luxusné autá v garáži. Určite si, čo od života chcete, aké sú vaše požiadavky, priority a aký je rebríček vašich hodnôt.

dostatok peňazí

K základným materiálnym zabezpečeniam patrí strecha nad hlavou, otázkou zostáva, v akej kvalite by mal príbytok byť. Vystačíte si s malým bytom, alebo preferujete malý rodinný dom, prípade luxusnú novostavbu s elegantným zariadením a bazénom? Vnímanie materiálneho sveta, jeho základných potrieb v istom štandarde a kvalite záleží od nášho nastavenia, našich programov ako aj z našich predsavzatí a snov. Tomu si jednotlivci prispôsobujú pracovné nasadenie a zameranie, aby ich to, čo robia, dostatočne uživilo, zabezpečilo a zaradilo do spoločnosti. Aj o tom je dnešný moderný svet.

šetrenie peňazí

Peniaze je možné nadobudnúť prácou, ktorá nás baví, ale v súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostávajú informácie o možnosti dosahovania ziskov prostredníctvom obchodovania na burzách s cennými papiermi. Stačí poznať zopár postupov, osvojiť si isté zručnosti a aj vy sa môžete stať investorom. Zaistiť si dostatok finančných prostriedkov na všetko, po čom túžite. Na zdravé a výživné jedlo, na oblečenie podľa vašich predstáv, na všetko zabezpečenie ako aj na cestovanie do vytúžených oblastí. *Nechajte peniaze plynúť vo vašom živote a užívajte si hojnosť.